RODO

Widzew Łódź S.A. jako administrator danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

W związku z powyższym, pragniemy Państwa poinformować, że wdrożyliśmy odpowiednie Polityki i procedury, które zapewniają zgodność naszej organizacji z wytycznymi RODO i każdego dnia staramy się je udoskonalać, zapewniając Państwu poczucie bezpieczeństwa. Chronimy Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich utratą oraz zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.

Wypełniając obowiązki nałożone na nas art. 13 ust 1 i 2 RODO, poniżej prezentujemy treść klauzul informacyjnych, przewidzianych dla różnych sytuacji przetwarzania Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna - korespondencja
Klauzula informacyjna - składanie reklamacji
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
Klauzula informacyjna - kontrahenci
Klauzula informacyjna - pracownicy kontrahentów
Klauzula informacyjna - Facebook, Instagram

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt:
e-mail: rodo@widzew.com
adres: Widzew Łódź S.A., Al.Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź.